De Zendingskerkdiensten Online

De (zondags)diensten van de Zendingskerk zijn als geluidsbestand in MP3 formaat beschikbaar.
Op verzoek worden de opnames per email toegezonden.
Vul het formulier in en vermeld: toezending opnames:
Webformulier toezending  

Zendingskerk Ermelo